Dervişoğlu : "T.B.M.M.'de bizimdir, Türk Ordusu da bizimdir."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu son günlerde yaşanan olaylar üzerine basın açıklamasında bulundu.

Haber albümü için resme tıklayın

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik sözlerinin ardından başlayan tartışamaya ilişkin olarak "Sayın Başbuğ'un değerlendirmeleri “kandırıldık” itirafında bulunan sayın Cumhurbaşkanı’nı doğrular niteliktedir" dedi. 

Aziz Türk Milleti ve kıymetli basın mensupları;

Türk siyaseti uzun yıllar yaşadığı bir hastalığın pençesine doğru yeniden itilmek istenmektedir. Ülkemizi 15 Temmuz ihanetine taşıyan FETÖ'nün, devletimiz ve kurumlarında açtığı gedikler henüz tam olarak onarılamamışken, o melanetin sebep olduğu türden polemikler yeniden su üstüne çıkmaya başlamıştır.

Bilindiği üzere, FETÖ’nün Türk Ordusu’na kurduğu kumpasın mağdurlarından, 26. Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı bir programda bazı değerlendirmelerde bulundu. Bu değerlendirmelerin ardından, sayın Cumhurbaşkanı partisinin grup toplantısında, itirazını yüksek tondan dile getirerek milletvekillerini, sayın Başbuğ’a dava açmaya çağırdı. Ak Parti sözcüsünün dün yaptığı basın toplantısından öğrendiğimiz kadarıyla, iktidar milletvekilleri bugün 26. Genelkurmay Başkanı ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklar.

Öncelikle ifade etmek isterim ki;

İYİ Parti, Türk siyaseti ile askeri kurum ve kişilerin karşı karşıya getirilmesine tartışmasız karşıdır. Bu duruşun ana sebeplerinden biri, FETÖ'nün geçmişteki kumpaslarıyla sebep olduğu kutuplaşmanın, Türkiye’ye çıkardığı ağır faturadır. Yaşananlardan ders çıkarmayarak, yeni bir kaygan zemin yaratıp patinaj yapmak, tecrübe edilmiş bir hatayı tekrarlamaktan başka bir anlam içermez.

Sayın Başbuğ’un, 26 Haziran 2009’da yapılan ve askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin, hep birlikte tanık olduğumuz kumpas davalarına hukuki zemin hazırladığı yönündeki görüşü, yabana atılacak ve görmezden gelinecek sözler değildir. Bu yasa değişikliğinin, savcı ve hakim kılığında adalet sistemimize yerleştirilen örgüt üyelerinin elini kolaylaştırdığı da hepimizin malumu ve ortak kabulü olan bir husustur.

Evet, o yasa değişikliği ve ardından yapılan 2010 referandumuyla gerçekleşen bazı anayasal düzenlemeler, FETÖ’nün yargıdaki uzantılarına gemi azıya aldırmış ve yüzlerce Türk askeri, uyduruk sebeplerle ve terörist gizli tanıkların ifadeleriyle cezaevlerine atılmıştır.

Üstelik, söz konusu değişiklikler askere karşı işlenen suçlarda devreye giren askeri mahkemelerin yetkilerini de elinden aldığından, adliyeye sızmış ve kumpaslara imza atmış hain çeteler dolaylı olarak güvence altına alınmıştır. “Yasayı çıkaran meclistir, anayasayı onaylayan millettir” diyerek bu hain senaryonun ardındaki kirli elleri aramaktan vazgeçecek değiliz.

Bir dönemin Türkiye gerçeklerine ilişkin değerlendirmeleri ve siyasette yarattığı akisleri, Meclisin kurumsal kimliğine ya da millet iradesine karşı bir hamle olarak değerlendirmek, hem gerçeklerin reddi hem de bizlerin sorumluluk duygumuzun eksikliği anlamına gelir.

Üzülerek ifade ediyorum ki; bu hain örgüt sadece devlet kurumlarımıza değil, kirli emellerini gerçekleştirmek adına anayasamıza ve yasalarımıza sızma cüret ve cesaretiyle hareket etmiştir. Buna karşı gerekli direnci göstermek, ne varsa, köküne ve kökenine kadar araştırmak sadece siyasi değil aynı zamanda da tarihi sorumluluğumuzdur.

Sayın Basın Mensupları, Biz milletimizin FETÖ'nün siyasi ayağını öğrenmek gibi bir hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu hakkın teslimi için de, FETÖYÜ devletin en yetkili makamlarına sızdıran adımları ve tercihleri tartışmamız gerektiğine inanıyoruz. Ancak bunu yaparken, ne meclisimizin ne ordumuzun ne de herhangi bir kurumumuzun yıpranmaması için azami dikkat gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Evet, doğrudur, 26 Haziran 2009’da yapılan yasa değişikliğiyle, Türk Askeri FETÖ’nün yargıya sızmış akbabalarının önüne atılmak istenmiştir. Bu gerçeği en iyi bilen ve 15 Temmuz ihanetinin ardından da “Önce Allah, sonra da milletim bizi affetsin. Kandırıldık” diyerek özeleştiride bulunan sayın Cumhurbaşkanı’dır.

Sayın Başbuğ’un açıklamalarının tamamı dinlendiğinde, kendi değerlendirmeleri ışığında, somut bir olaydan hareketle, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili ipuçları verdiği anlaşılacaktır.

Biz sayın Cumhurbaşkanı’nın o açıklamaların içeriğini kendisine aktaranları da gözden geçirmesini öneriyoruz. Zira sayın Başbuğ, yasa değişikliğine parmak kaldıranlardan çok, yasa değişikliğini son dakika Ak Parti grubunun eline tutuşturanları işaret etmektedir. Bu yanıyla da, değerlendirmeleri “kandırıldık” itirafında bulunan sayın Cumhurbaşkanı’nı doğrular niteliktedir.

Şimdi sükunetle düşünelim;

FETÖ'nün yargıya sızmış üyelerinin, Türk Ordusu’na karşı hamleleri, birkaç olayda gördüğümüz gibi Askeri Mahkemeler’den döndü mü? Evet döndü.

Ergenekon kumpası devam ederken;

Söz gelimi, Erzincan’da, 3’üncü Ordu Komutanı’na kumpas kurulmaya çalışılırken karşılaştıkları zorlukları, ya da ‘Islak imza’ tezgahında takıldıkları askeri mahkeme engellerini aşmak için formül aradılar mı? Aradılar.

O çetenin elemanları, aynı dönemde ne yaptı? Ellerindeki medya organlarıyla Askeri Mahkemelerle ilgili tevzirata başladı. Ve sonunda buldukları formül ne oldu?

Bir gece yarısı torba yasaya Askeri Yargı sistemini altüst eden bir madde iliştirdiler. Ve içerideki adamlarına rağmen, askerlerimizin, hakim olamadıkları Askeri Mahkemeler yerine, kendi kontrollerindeki “Tiyatro mahkemelerde” yargılanmasının önünü açtılar. İşte o tarihten sonra, Türk Ordusu’na kumanda etmiş bir Genelkurmay Başkanı dahil, yüzlerce Türk subayı gözlerimizin önünde hukuk perdesiyle boğazlandı.

O günlerde bu gerçeği görüp, “Deniz kuvvetlerimizde komutan kalmadı. Kara Kuvvetlerimizde de keza aynı” diyerek itirazlarda bulunanlardan biri de sayın Cumhurbaşkanı’ydı. Bugün, o sürece dair değerlendirme yaparken, sayın Cumhurbaşkanı’nın, bizzat kendisinin de dile getirdiği bu gerçekleri unutmuş olduğunu sanmıyoruz.

Sayın Erdoğan'nın yanlış yönlendirildiğini ve  bilgi kanallarını gözden geçirmesini öneriyoruz. Aksi halde “Kandırıldık” diyen bir siyasetçinin, bugün, ‘Kandıranların kötü niyetli adımlarına sahip çıkması’ başka türlü açıklanamaz. Sayın Cumhurbaşkanı sıkça “FETÖ'nün kökü henüz kazınmadı” dediğine göre, bu konuda kendisini bilgilendirenleri, yanlış yönlendirenleri de gözden geçirmesi gerektiği inancındayız.

Aziz milletimiz, değerli basın mensupları;

Bir noktaya özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Ak parti iktidarı, 2010 yılında bir başka hamleyle de, afet, iç karışıklık, asayiş sorunları gibi durumlarda devreye giren ve EMASYA olarak bilinen “Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü”nü de, “Darbeleye zemin hazırlıyor” gerekçesiyle iptal etmişti.

Bakınız, gerekçe yine aynı.. Ancak bazı gelişme ve sıkıntıların ardından, 15 Temmuz kalkışmasından tam 6 gün önce EMASYA Protokolü yeniden devreye alınmıştı. Dikkatinizi çekerim, darbeden 6 gün önce. Bu ve benzeri hatalardan ders çıkarmak, bugüne ve yarına dair doğru adımlar atılmasını sağlar.

Tüm bu yaşananlara rağmen, eski alışkanlıklar ve eski dil üzerinden yeni polemikler üretmek, ancak 3.5 yıl önce geleceğimizi çalmaya çalışanların ekmeğine yağ sürer. İYİ Parti, Türk Devleti’nin kurumlarının aldığı hasarın farkındadır.

Kurumlarımızın daha fazla hasar almaması için de, üzerimize düşen uyarı görevini yerine getirerek sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz;

2229 yaşındaki Türk Ordusu üzerinden yeni bir polemiğe sebep olmayınız. Ordumuzu, eski bir komutanı üzerinden yeni bir tartışmanın girdabına itmeyiniz. FETÖ ve ona destek verenlerin tüm çabalarına rağmen, milletiyle elele vererek, 15 Temmuz ihanetini ezen kahraman ordumuzu, yeniden ‘ Darbe’ tartışmalarının öznesi haline getirerek yıpratmayınız. “Biz o yasayı darbelere engel olmak için değiştirdik” diyerek, FETÖ'nün tezgahını sahiplenmeyiniz.

Dünyadaki hiçbir darbe, gerekçesini ya da meşruiyetini yasalardan almaz. Darbelerin karakteri zaten yasaları tanımamaktır. O yasa değişikliğinden hareketle, FETÖ'nün siyasi hamlelerinin ve ayağının izini süren bir görüşü “Meclisin şahsına taarruz” diye değerlendirmek, yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Eksik bilgilerle, bu hataya düşüp, üzerine bir de milletvekillerini dava açmaya çağırmak, olsa olsa FETÖ’cüleri sevindirecek bir hamledir. “Onu FETÖ cezalandıramadı, siz cezalandırın” demektir. Ve bu hamlenin hain örgütten ve Türk düşmanlarından başka kimsenin işine yaramayacağı da aşikardır.

FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın diye verdiğimiz önergeleri reddettiğiniz için, her ne kadar, “Her şerde hayır” olduğuna inanıp, “Belki de bu davanın duruşmalarında bazı gerçekler ortaya çıkar” diye düşünsek de, bu tavrın ne milletimize ne de kurumlarımıza bir hayrı yoktur. 15 Temmuz ihanetini unutmayan milletimizin gözünün önünde bu hatayı yapmayınız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi de bizimdir, Türk Ordusu da bizimdir. Bu polemik, her ne kadar 26. Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanı arasında yaşanıyormuş gibi görünse de, aslında, onların şahsında kıymetli kurumlarımızı tartışmaya açacak bir polemiktir.

Unutmayınız ki, FETÖ'nün uşakları, 2009 yılından başlayarak, önce ordumuza taarruz etmiş, sızma işlemini tamamladıktan sonra da, 15 Temmuz’da milli iradenin tecelligahı Büyük Millet Meclisimizi hedef almıştır.

Bu gerçekler ışığında, İYİ Parti olarak, sayın Cumhurbaşkanı’nı, tıpkı FETÖ'nün tezgahında olduğu gibi, Ordumuzu ve askerimizi yeniden tartışmaya açmamaya, polemik konusu yapmamaya, kurumlarımızı aşındıracak beyanlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Sözlerimiz devlet aklı ve sağduyudan süzülmüştür. Dün doğru ve cesur seslere kulak asmayıp 15 Temmuz ihanetine giden yola taş döşediniz, ardından özür de dilemişken, bari bugün gerçekçi ve hakkaniyetli olup aklıselimle hareket ediniz. Bizim de milletimizin de sizden beklentisi, siyasi ikbal hesaplarıyla yeni polemiklerin perdesini aralamanız değil, kurumlarımızı yıpratabilecek söz ve davranışlardan kaçınmanızdır.

Son olarak ifade etmek isteriz ki;

Sizin atadıklarınız darbe yapmaya kalktı, sizin karşı çıktıklarınız da o darbeye engel oldu. Kıymet bilme vakti geldi de geçti. Kıymet biliniz, hakkı teslim ediniz ve FETÖ’nün siyasi ayağının samimiyetle araştırılmasının önünü açınız. Saygılarımla.

07 Şub 2020 - 16:44 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Türkiyem TV Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Türkiyem TV hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Türkiyem TV editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Türkiyem TV değil haberi geçen ajanstır.Ankara Markaları

Türkiyem TV, Ankara ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (312) 220 00 44
Reklam bilgi