Yayın Akışı

17 KASIM  PAZAR

07:45 GÖK EKİN

08:30 HABER KAHVALTISI

10:00 MÜZİK  

12:00 CANLAR OTAĞI

13:00 DÜŞÜNCE KÜLTÜRÜ

14:00 NEOPOLİTİK

15:00 LİBERTERYAN 

16:00 GÜNDEME DAİR

17:00 ATATÜRK DESTANI

18:00 ÇOCUK VE HAYAT

19:00 BELGESEL

20:00 DÜŞÜNCE KÜLTÜRÜ

21:00 SİBİRYA 

22:00 GÜNDEMİ

23:30 10 KASIM

00:00 HABER KAHVALTISI

01:30 GİZLENEN

03:10 USTA ÇIRAK

04:00 ANKANIN GÖZÜNDE

06:00 ALAADDİN LAMBASI

                                                                            

16 KASIM  CUMARTESİ

07:00 BATIDAN DOĞUYA

08:30 HABER KAHVALTISI

10:30 TÜRKSOY 

12:00 NEOPOLİTİK

13:00 KARA FATMA

14:00 GÖK EKİN

15:00 ÇOCUK VE HAYAT

16:00N DÜŞÜNCE KÜLTÜRÜ

17:00 ALAADDİN LAMBASI

18:00 BİLİRKİŞİ

19:00 GAGAUZ

20:00 LİBERTERYAN

21:00 CANLAR OTAĞI 

00:00 HABER KAHVALTISI                                                               
01:20 GİZLENEN                                                                                      

03:00 USTA ÇIRAK

04:00 ANKANIN GÖZÜNDEN

06:00 NEOPOLİTİK

15  KASIM CUMA

08:30 HABER KAHVALTISI

12:30 TÜRKSOY TEST

12:30 VADİDE SAKLI

14:00 ÇOCUK VE HAYAT CANLI

14:00 ALAADDİN LAMBASI

15:00 BİLİRKİŞİ

16:00 CUMHURİYET VE KADIN

17:00 CANLAR OTAĞI

18:00 ÇOÇUK VE HAYAT

19:00 GAGAUZ

20:00 ALAADDİN LAMBASI

21:00 DÜŞÜNCE KÜLTÜRÜ

22:00 GÜNDEMİ

00:00 HABER KAHVALTISI

01:40 ANKANIN GÖZÜNDE 

03:25 USTA ÇIRAK

04:15 GİZLENEN

05:30 LİBERTARYAN 

14  KASIM  PERSEMBE

08:30 HABER KAHVALTISI

08:00 BİLİRKİŞİ

13:00 GÜNDEMİ

14:00 ÇOCUK VE HAYAT CANLI

15:00 CANLAR OTAĞI

16:00 ÇOÇUIK VE HAYAT

17:00 GÜNDEME DAİR

18:00 LİBERTERYAN 

19:00 GAGAUZ

17:00 COCUK VE HAYAT

20:00 BİLİRKİŞİ

23:15 GÜNDEMİ

01:35 ALAADDİN LAMBASI

02:35  BİLİRKİŞİ

03:20 CANLAR OTAĞI

04:25 DÜŞÜNCE KÜLTÜTÜ